Choď na obsah Choď na menu
 


ORANGE CUP 2010

10. 2. 2010

ORANGE MINIHOKEJ TOUR

Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci s Marketingom SZĽH a
regionálnymi zväzmi ĽH pod záštitou Orange Slovensko, a.s. pripravujú
hokejový turnaj Orange Minihokej Tour pre kategóriu žiakov 4. tried.
Hokejový turnaj prípraviek (žiaci a žiačky 4.ročníka ZŠ) je zameraný na zvýšenie
motivácie, popularity a rozvoja mládežníckeho hokeja v SR za účasti 36 hokejových družstiev
zo Slovenska v regionálnej časti a 6 najlepších družstiev vo finálovej časti. Realizáciou turnaja
chceme prispieť k rozvoju talentov najmladších hokejistov, približne 648 detí vo veku 10
rokov. Cieľom je i konfrontácia a vzájomné stretnutie družstiev z regiónov Slovenska, kde za
bežných okolností nemajú možnosť odohrať medzi sebou vzájomné hokejové stretnutia.

SYSTÉM TURNAJA

Kategória:

Hráči a hráčky 4. tried a mladší.
Žiaci a žiačky 4.tried a mladší. Hráči a hráčky štartujú na základe súpisiek
potvrdených riaditeľom školy, príslušným regionálnym zväzom ĽH, ktoré
doložia fotokópiami preukazov poistencov a čestným prehlásením o
správnosti údajov podpísaným štatutárnym zástupcom klubu a
trénerom. Kontrola súpisiek, preukazov poistencov a čestného
prehlásenia bude vykonaná pred začiatkom turnaja na direktoriáte
turnaja.
Regionálna časť:

Na šiestich vybraných ZŠ jednotlivých klubov
Termín: 13. – 14. 2. 2010
Finálová časť:

Košice, Steel Aréna
Termín: 27.3. 2010

PROPOZÍCIE TURNAJA

Regionálna časť: 13. – 14. 2. 2010 – 6 skupín (A, B, C, D, E, F)
Skupina „A“, „B“ – región západ
Skupina „C“, „D“ – región stred
Skupina „E“, „F“ – región východ


Skupina „A“ (Senica): Skalica, Senica, Slovan Bratislava, Ružinov Bratislava, HOBA
Bratislava, Trenčín,
Skupina „B“ (Levice): Piešťany, Topoľčany, N. Zámky, Trnava, Levice, Nitra,
Skupina „C“ (Dubnica): Dubnica, P. Bystrica, Prievidza ,Žilina, Puchov, Partizánske,
Skupina „D“ (Brezno): D. Kubín, B. Bystrica, Zvolen, Brezno, Lučenec, Martin,
Skupina „E“ (Spišská): Poprad, Kežmarok, Spišská N.V, Bardejov, Gelnica, L.
Mikuláš,
Skupina „F“ (Michalovce): Košice, Michalovce, Humenné, Trebišov, Prešov, Sabinov

Propozície regionálnej časti

Termín: 13. - 14.02. 2010

Kategória: Žiaci a žiačky 4.tried a mladší. Hráči a hráčky štartujú na základe súpisiek
potvrdených riaditeľom školy, príslušným regionálnym zväzom, ktoré doložia
fotokópiami preukazov poistencov a čestným prehlásením o správnosti údajov
podpísaným štatutárnym zástupcom klubu a trénerom. Kontrola súpisiek, preukazov
poistencov a čestného prehlásenia bude vykonaná pred zahájením turnaja na
direktoriáte turnaja.
Začiatok turnaja: 08.00 h. - predpokladané ukončenie o 15.30 h.
Hrací čas: Regionálna časť na šiestich vybraných ZŠ jednotlivých klubov. 2 x 15
min. (čistý čas) v zmysle pravidiel pre minihokej.
Družstvo a hráči: Každé družstvo je rozdelené na MINIDRUŽSTVÁ. Jedno minidružstvo má k hre
pripraveného 1 brankára 8 hráčov a 1 náhradníka. Celkový počet za minidružstvo
A+B je 18+2. Na každé stretnutie môže však nastúpiť 16 hráčov a 2 brankári. Dvaja
náhradníci budú mimo ľadovej plochy a musia nahradiť hráčov svojho družstva
v novom stretnutí. Minidružstvá sú rozdelené na jednotlivé formácie v zmysle
smernice pre povinné striedanie v minihokeji. Celkový počet osôb na jedno mužstvo
je 25 (20 + 5 realizačný tím).

Hracia plocha: V zmysle pravidiel pre minihokej.
Podmienky turnaja: Vzhľadom na to, že do priestorov šatní nebude povolený
prístup rodičov, realizačný tím bude rozšírený na 5 osôb.
Družstvá budú vyžrebované do dvoch skupín. Každé družstvo
odohrá v skupine 2 stretnutia. Podľa umiestnenia v skupine
odohrajú družstvá stretnutia o konečné umiestnenie.
Všetky stretnutia sa hrajú v zmysle pravidiel pre minihokej.
V prípade nerozhodného výsledku (pri súčte oboch výsledkov)
rozhodujú 3 samostatné nájazdy iba na jednej tretine ihriska.
Výber hráčov a brankára môže byť z oboch skupín družstva.
Každé stretnutie musí mať víťaza. Pri rovnosti bodov v skupine
rozhoduje skóre (rozdiel, podiel).
SZĽH v regionálnej časti hradí náklady na troch
rozhodcov, časomieru, zdravotnú službu, pitný režim.
Po každom druhom stretnutí úprava ľadovej plochy.
Pred každým stretnutí 3. min. rozkorčuľovanie bez pukov.
Družstva musia používať jednotné dresy a štucne!

Stravovanie: Družstvá obdržia časový harmonogram pre obed na základe
vyžrebovania jednotlivých družstiev. Náklady na obed vo výške stravnej
jednotky 3,32 € hradí SZĽH pre 20 hráčov 5 členov realizačného tímu.
Jednotlivé družstvá predložia na regionálne zväzy do 1.2.2010 počty
hráčov a realizačného tímu pre zabezpečenie stravy!
Doprava: Náklady na dopravu na stretnutia v základnej časti hradí SZĽH vo výške
166,- € + DPH. Dopravu si zabezpečuje klub resp. družstvo. Družstvá si k
preplateniu úhrad za dopravu (v zmysle zaslanej objednávky od
Marketingu SZĽH) prinesú vystavenú faktúru a potvrdený príjmový doklad
v stanovenej cene (informácie p. Tvrdoň – marketing SZĽH).
Rozlosovanie: Príloha č.1
Kontaktné osoby: Novák - ZsZĽH, Mydlo - SsZĽH, Lauff - VsZĽH, Belko – SZĽH, Gažo –
Marketing SZĽH.

U P O Z O R N E N I E !
Počas turnaja je predaj alkoholických nápojov na štadióne zakázaný !!!